Úterý 20. dubna 2021, svátek má Marcela
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Úterý 20. dubna 2021 Marcela

Recenze knihy „12 pravidel pro život“ od Jordana B. Petersona

31. 01. 2021 16:27:18
Žijeme v chaotické době technologií, sociálních sítí, fake news. Vztahy se rozpadají. U mužů si nemůžeme být jistí, jestli jsou to skutečně muži. U žen jakbysmet. Jak se v tom vyznat? Kniha „12 pravidel pro život" nabízí odpovědi.

PROČ JSEM SI VYBRALA TUTO KNIHU?

O kanadském klinickém psychologovi, filosofovi a profesorovi psychologie na Torontské univerzitě, Jordanu B. Petersonovi, jsem slyšela mnohé. Je označován nejen za jednoho z největších současných intelektuálů naší doby, ale také za kontroverzní osobnost, která rozděluje lidi na dvě skupiny – jedny, kteří ho milují a druhé, kteří ho nenávidí.

Jeho kniha „12 pravidel pro život“ s podtitulem „protilátka proti chaosu“ se stala bestsellerem po celém světě.

Jedná se o knihu psychologickou, filozofickou a mohli bychom ji zařadit i mezi literaturu motivační a osobního růstu.

Kniha je velice jedinečná, zásadní a interesantní. Nepřečtete ji jako beletrii za jeden večer, ale je třeba si na její četbu vyhradit dostatek času, protože témata a myšlenky, které Peterson předkládá, vás nenechají bez odezvy. Budete nad nimi muset přemýšlet a nejspíš i mnohé ve svém životě přehodnotit a změnit.

Kniha Jordana B. Petersona přišla v pravý čas! Taková kniha na knižních pultech chyběla!

„Muž musí být chlap, zocelit se. Sami muži to vyžadují a ženy si to přejí, i když třeba neschvalují drsný a posměšný přístup, který je nedílnou součástí společensky náročného procesu, který takové zocelení podporuje a pak i vynucuje. Některé ženy nechtějí přijít o své milované synáčky, a tak si je navěky drží pod mateřskými křídly. Jiné cítí k mužům averzi a dávají přednost submisivním, neschopným partnerům.“

O ČEM JE KNIHA „12 PRAVIDEL PRO ŽIVOT?“

„Co by měl znát každý člověk v moderním světě?“ ptá se renomovaný psycholog Jordan B. Peterson. Jeho odpověď na tuto nesnadnou otázku v sobě jedinečně propojuje odvěké pravdy a ohromující objevy nejsoučasnějšího vědeckého výzkumu. Peterson dokáže být vtipný, překvapivý a vždy objevný. Vysvětluje nám, proč nebránit dětem v nebezpečných kouscích na skateboardu, jaký hrozný osud čeká člověka, který příliš rychle kritizuje, je pomstychtivý, nenávistný a arogantní. Peterson rozebírá (sebe)kázeň a svobodu, dobrodružství a zodpovědnost, smysl života i víru v Boha. Pouští se do překvapivých odboček a zase se vrací a destiluje poznání o lidském charakteru a osudu do dvanácti navenek jednoduchých pouček, za kterými se skrývají hluboké poznatky a dalekosáhlá poučení o tom, jak vést správný život. Rozbíjí otřepané poučky týkající se vědy, víry a lidské přirozenosti a proměňuje a povznáší mysl i ducha svých čtenářů.

„Uvažte následující: Máte-li známého, jehož přátelství byste nedoporučili vlastní sestře, otci nebo synovi, proč se s ním přátelíte vy? Možná odpovíte, že z loajality. Jenže loajalita není totéž co hloupost. Loajalitu je potřeba vyjednat, čestně a férově. Přátelství je oboustranná dohoda. Nemáte mravní povinnost podporovat někoho, kdo stahuje svět ke dnu. Právě naopak. Měli byste si vybírat takové přátele, kteří usilují o lepší budoucnost, nikoli horší. Je správné, nikoli sobecké, přátelit se s lidmi, kteří pro vás chtějí to nejlepší. Je chvályhodné se stýkat s lidmi, kteří si z vás vezmou příklad, pokud dosáhnete úspěchu.“

Jordan B. Peterson (*12. 6. 1962) se narodil v Edmontonu v Kanadě. Dětství strávil v Fairview, Calgary, v kanadské provincii Alberta. Vystudoval na Albertské univerzitě a McGillově universitě. Je klinickým psychologem, filosofem a profesorem psychologie na Torontské univerzitě. Jeho hlavními oblastmi studia jsou abnormální, sociální a osobnostní psychologie se zvláštním zájmem o psychologii náboženství a ideologie, posouzení a zlepšení osobnosti a výkonu. Létal s akrobatickým letadlem, zkoumal s astronauty meteorický kráter v Arizoně. Vyučoval mytologii právníky, lékaře a obchodníky. Byl konzultantem generálního tajemníka OSN a radil nejvyšším vedením velkých kanadských firem. Hodně přednášel po celé severní Americe i Evropě. Přednášel na Harvardu. Je autorem či spoluautorem více než stovky odborných článků, které proměnily moderní chápání osobnosti. Jeho první kniha „Maps of Meaning: The Architecture of Belief“ od základu proměnila psychologii náboženství. Druhá kniha „12 pravidel pro život“ se stala bestsellerem. Autor žije v Torontu se svou ženou Tammy, mají dceru Mikhailu, syna Juliana a psa jménem Sikko.

„Když něco nemůžete vystát, nedělejte to.“

OBSAH KNIHY VÁS NALÁKÁ KE ČTENÍ

Předmluva

 1. pravidlo - Narovnej se a vypni hruď
 2. pravidlo - Chovejte se k sobě jako k někomu, za koho jste zodpovědní
 3. pravidlo - Přátelte se s lidmi, kteří pro vás chtějí to nejlepší
 4. pravidlo - Srovnávejte se s tím, jací jste byli včera, a ne s tím, jaký je někdo jiný dnes
 5. pravidlo - Vychovávejte své děti tak, aby se vám nezprotivily
 6. pravidlo - Než začnete kritizovat svět, zameťte si před vlastním prahem
 7. pravidlo - Usilujte o to, co je smysluplné, nikoli výhodné
 8. pravidlo - Mluvte pravdu, nebo alespoň nelžete
 9. pravidlo - Naslouchejte druhým, jako by věděli něco, co vy nevíte
 10. pravidlo - Vyjadřujte se přesně
 11. pravidlo - Nechte děti, ať si jezdí na skateboardu
 12. pravidlo - Když na ulici potkáte kočku, pohlaďte ji

Kniha má v závěru každé kapitoly poznámky, na konci knihy široký poznámkový aparát a poděkování.

„Nikdo není rád, když se s ním zachází jako s onucí, lidé se s tím však smiřují, mnohdy příliš dlouho. A tak jim nejprve ukážu, že jejich roztrpčenost je ve skutečnosti hněv a že jim tak podvědomí dává najevo, ať se brání – alespoň slovem, když už ne činem (a to nejen v zájmu pravdy). Poté jim vysvětlím, že právě vzdor drží tyranii na uzdě, na úrovni společenské i individuální. Spousta úřadů zaměstnává malé diktátory, kteří vytváření zbytečná pravidla a procedury jen v zájmu uplatňování a upevňování moci. Tím kolem nich vznikají silné spodní proudy zášti, které by jejich patologické projevy moci mohly omezit, pokud by se lidé vyjádřili navenek. Ochota jednotlivce vzepřít se chrání před úpadkem celou společnost.“

PODÍVEJTE SE NA UKÁZKU Z DOKUMENTU O ŽIVOTĚ JORDANA PETERSONA

AUTORŮV STYL, JAZYK A GRAMATIKA

 • Kniha je napsána srozumitelným a spisovným jazykem. Místy hovorovým.
 • Je velice zajímavá, podnětná a nutí k přemýšlení.
 • Autor nás provází knihou v roli laskavého vypravěče, který se nebojí přímosti a pravdy.
 • Nechybí humor.
 • Korekturám mohla být věnována větší pozornost. V knize jsou chyby.

KLADNÉ A ZÁPORNÉ STRÁNKY KNIHY

Knihu napsal Jordan B. Peterson v roce 2017 a následující tři roky ji pilně opravoval a přepisoval. Poradci mu byli přátelé, rodina i literární agentka nakladatelství Random House Canada. Kniha má 424 stran.

V knize se odráží hlavní obory Petersonovy činnosti a zájmů – psychologie, filozofie a zájem o náboženství. Zevrubně zkoumá křesťanství a jeho hlavní zdroj Bibli, ale také rozebírá budhismus, taoismus a čínskou filosofii jin jang. Nevyhýbá se ani rozpitvat myšlenky socialismu, komunismu, nacismu, stalinského režimu či kapitalismu.

Pokud vás zajímá spíš psychologie či psychiatrie, mohly by vás potěšit citace a myšlenky Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga, Alfreda Adlera, Carla Rogerse, Burrhusa Frederica Skinnera, Viktora Frankla či Sørena Kierkegaarda.

Z celé knihy je patrné, že autor hodně hloubal, přemýšlel a ujasňoval si, čemu věří a jaké hodnoty jsou pro něj důležité. Předkládá s filosofickou hloubkou to, co všichni známe – základní a přitom jednoduchá pravidla, která nám usnadní život v současném chaotickém světě. 12 pravidel, které si často pamatujeme z dětství, ale možná jsme na ně jenom zapomněli.

Například, že úspěch není samozřejmostí, ale předchází mu píle, oběti, vytrvalost a trpělivost. Nebo že při výchově dětí musíme zkrátka používat přiměřené tresty, ať již slovní či fyzické.

Jordan B. Peterson uvádí obrovský počet příkladů nejen ze své praxe klinického psychologa (ze života svých klientů), ale také ze svého manželství s Tammy i výchovy dvou dětí. Nejde tedy o knihu teoretickou, ale ryze praktickou. Sám Peterson nás vybízí k rozhodnutí a praktickým činům, aby náš život byl šťastnější.

Autor hodně pracuje s obrazy, podobenstvími, alegoriemi a sny. Pokud je nemáte rádi, nevadí, Peterson je vysvětluje.

Ačkoliv přistupuje např. k Bibli velice zodpovědně, občas jsem jako evangelikální křesťan (protestant) nemohla souhlasit s výkladem několika míst v Bibli. Nemohla jsem se ztotožnit ani s evoluční teorií (jsem zastánce kreacionismu).

Slabé místo v e-knize jsou poznámky pod čarou, které jsou až na konci kapitoly. V e-knize je to nešikovné řešení. Kapitoly jsou poměrně dlouhé, a když už se k nim člověk konečně „pročte“, tak už jsou passé.

Kniha je po mnoha stránkách skvělá, přínosná, povzbuzující a přitom svým způsobem jednoduchá. Je to kniha, která osloví jak muže (pánové, dočtete se, jak být správným chlapem pro ženy) tak ženy (dámy, dozvíte se, jak být ženou, se kterou si přejí zestárnout).

Varování: Pokud pro vás byl, moji milí čtenáři, problém zvládnout hodinu filozofie na střední škole, bude pro vás kniha možná příliš tvrdým oříškem.

„Lidé, kteří se řídí stejnými pravidly, jsou jeden pro druhého předvídatelní. Jednají v souladu s předpoklady a touhami druhých. Dokážou spolupracovat. Dokonce si mohou nenásilně konkurovat, protože vědí, co od sebe očekávat.“

KOMU BYCH KNIHU DOPORUČILA?

Tato kniha by měla být v každé domácnosti, škole a knihovně. Přečíst by si ji měli jak ženy, tak muži, vřele bych ji doporučovala dospívajícím dětem, rodičům a učitelům. Žijeme v neklidné době, která se vyznačuje stále novými změnami, technologiemi a dokonce jsme přesvědčováni, že muži už nejsou muži a ženy nejsou ženami. Je to jedním slovem chaos. Jak se v něm ale vyznat? Knihou od Jordana B. Petersona, která má v podtitulu, „protilátka proti chaosu“.

Krásné zimní dny a dobré knihy Vám přeje Vaše blogerka Hana Rebeka Šiander

Fotografie, linky a citace:

Životopis najdete na webu Palmknihy.cz a také na webu Wikipedia.org zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jordan_Peterson

Fotografie knihy je dostupná na Palmknihy.cz

PETERSON, JORDAN, B. 12 pravidel pro život, protilátka proti chaosu. Argo. 2019. 1. vydání. Praha. 424 stran. ISBN 978-80-257-2858-1

Autor: Hana Rebeka Šiander | neděle 31.1.2021 16:27 | karma článku: 9.38 | přečteno: 236x

Další články blogera

Hana Rebeka Šiander

Proč ráda nakupuji u Bati?

V prodejnách Baťa nakupuji od 90. let XX. století. Důvody jsou prosté – kvalitní boty, které nosím desítky let. Skvěle mi padnou. Vynikající servis v opravnách. Bezproblémové reklamace a nadstandardní osobní přístup.

13.4.2021 v 0:20 | Karma článku: 14.54 | Přečteno: 491 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Recenze filmu „Jonesovi“ od režiséra Derricka Borte

Rodina Jonesových je na první pohled dokonalá. Jsou šťastní, krásní a úspěšní, mají velký dům stylově zařízený podle posledního trendu, luxusní auta, drahé kousky oblečení... Jsou ale značkové luxusní výrobky zárukou štěstí?

11.4.2021 v 18:46 | Karma článku: 6.35 | Přečteno: 152 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Velký úspěch ministra zdravotnictví Blatného - 27.000 mrtvých kvůli covidu-19

Ministr zdravotnictví Jan Blatný si připsal mnoho úspěchů - nejvyšší počty mrtvých od konce II. světové války, čtvrtou vlnu pandemie a tím, že Česká republika je v počtu mrtvých nejhorší na světě.

7.4.2021 v 23:58 | Karma článku: 15.87 | Přečteno: 814 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Ruku na srdce - kolik z nás četlo někdy Bibli?

Kolik z nás ví, jaký je pravý smysl Velikonoc? Četli jste někdy Bibli? Celou nebo aspoň Nový zákon? Víte, kdo byl Ježíš a kam ho zařadit? Slavíme velikonoční svátky a vlastně nevíme, proč. Je třeba to napravit!

5.4.2021 v 22:34 | Karma článku: 19.49 | Přečteno: 610 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Veronika Vojáčková

Deník z Če-chanu Den 50 - Rok ve hře

Stojíme v kroužku před školou. Já a tři učitelé. Pan ředitel se ptá učitele, jestli už je očkován. "Nejsem", odpoví. Říďa si v jakémsi lejstru poznačí křížek. "Ale můj táta je".

20.4.2021 v 12:20 | Karma článku: 5.72 | Přečteno: 155 | Diskuse

Vladimír Kroupa

Je úplně jedno, jak aféru Vrbětice nazveme…

Někdo pro tu událost nemá jiný pojem než státní terorismus, někdo zase šermuje slovním spojením „zpackaný útok na zboží bulharského obchodníka“. Jde o slovíčkaření, dopady, ať už skutečné, nebo potenciální, se na název neptají...

20.4.2021 v 11:36 | Karma článku: 22.55 | Přečteno: 667 | Diskuse

Michal Kotyk

Politická nahota je vždy nechutná!

V životě každého politika může nastat situace, kdy je jeho charakter zcela obnažen. Já tomu říkám riziko povolání. Hlupák je ten, který s tím nepočítá. Ale taková jsou pravidla života v politické džungli.

20.4.2021 v 10:20 | Karma článku: 16.20 | Přečteno: 445 | Diskuse

Jaroslav Pomp

Připomenutí pro politiky: Válka je vůl

Třeskutá kauza Vrbětice, z níž se postupně stává v podání Pata a Mata naší politiky tragikomedie, vnesla do slovního rejstříku mnoha českých politiků silná slova včetně slova VÁLKA. Zapomněli, že Válka je vůl.

20.4.2021 v 9:58 | Karma článku: 26.48 | Přečteno: 463 | Diskuse

Petr Šindelář

Dobře už bylo a líp ještě dlouho ale opravdu nebude!

I když, jak komu. Dokonalým výsměchem pro pracující je systém sociálních dávek. Komu se tady nechce, učit se ani pracovat nemusí a i když si na důchod nikam nic neposílal, do konce života bez peněz na jídlo a bydlení nezůstane...

20.4.2021 v 9:52 | Karma článku: 17.40 | Přečteno: 369 | Diskuse
Počet článků 554 Celková karma 16.21 Průměrná čtenost 4015

Narodila jsem se v roce 1979 v Hradci Králové. Baví mě studovat a vzdělávat se, a tak jsem vyučená švadlena a kuchařka, ale i sociální pracovnice. Vystudovala jsem theologii. Jsem absolventkou Policejní akademie PČR.

Během svého života jsem se věnovala mnoha povoláním. Pracovala jsem v McDonald´s, byla jsem asistentkou ve vzdělávací společnosti, realitní makléřkou i státní úřednicí na Ministerstvu obrany ČR.

Nejvíce mě zaujala práce v médiích (rádio, TV, noviny) a objevila jsem, že mě baví psát. Pracovala jsem jako novinářka v oblasti V.I.P. a politiky.

Píši recenze pro Palmknihy.cz. Jsem blogerka, spisovatelka a recenzentka knih a filmů.

V únoru 2012 mi vyšel můj první román pro ženy, kniha BRIGITA. V prosinci 2012 se objevila na světě druhá kniha HEDVIKA. V roce 2020 jsem napsala nový ženský román, který se jmenuje MARIANNE a hledám nakladatele, abych mohla knihu vydat. A pracuji na dalších knihách.

Najdete mě také na MÉM WEBUhttp://siander.cz

Můžete mi napsat na E-MAILsiander@siander.cz

Počet návštěv podle TOP listu:

TOPlist

Najdete na iDNES.cz