Recenze knihy „Nejlepší kniha o fake news“ od M. Gregora a P. Vejvodové

22. 10. 2018 18:10:42
Do roku 2016 jsme fake news téměř neznali. Po 2 letech jsme fake news zaplavováni dnes a denně. Co je fake news, hoax, konspirační teorie, informační a sociální bubliny a internetové algoritmy? A jak jej odhalit? O tom tato kniha.

PROČ PRÁVĚ TATO KNIHA?

Je to pár dnů, co jsem na ČRo Plus slyšela zajímavou debatu o fake news. Známí novináři a lidé zabývající se médii, PR a politologií přiznávali, jak je v současné době těžké rozlišit pravdivou zprávu od dezinformace (tzv. fake news).

Tehdy jsem si pomyslela, že když je těžké pro odborníky rozeznat fake news, co teprve pro mě? Nemám problém si přiznat, že nevím všechno. A kladla jsem si otázku, co bych měla udělat, abych si rozšířila znalosti a dokázala odhalit pravdivou zprávu od nepravdivé, která mě chce zmanipulovat.

V pořadu kromě jiných hostů vystupoval politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně, který se svou kolegyní Petrou Vejvodovou napsali knihu s celým názvem „Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!“

Jedná se o knihu populárně naučnou, odbornou, ale přesto napsanou velmi odlehčenou, a nebojím se dokonce napsat, i vtipnou formou. Tato kniha je právě v naší hektické době, kdy jsme dnem a nocí zaplavováni stovkami nejrůznějších zpráv z internetu, médií a sociálních sítí, velmi aktuální a potřebná pro každého z nás.

„Fake news jsou novým pojmem pro již staré známé dezinformace. Představujme si je jako úmyslně nepravdivé nebo zavádějící informace, které se objevují v médiích a na sociálních sítích. Takže nějakou informaci taková sdělení přinášejí nicméně ona informace je často nepravdivá nebo přinejmenším zavádějící a její autor sleduje jeden jediný cíl – ovlivnit a zmanipulovat příjemce.“

„Nejlepší kniha o fake news“, M. Gregor a P. Vejvodová

ANOTACE KNIHY

Média, politici a sociální sítě. Ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení „fake news“, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén posledních let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Tato kniha se šikovnou manipulací v samotném názvu vám pomůže najít odpovědi, nebo alespoň poskytne vodítka k přemýšlení nad každodenní záplavou informací, se kterou je dobré se vypořádat kriticky, ale bez zbytečné paranoie.

„Do října 2016 byl pojem fake news pro většinu světa neznámý. Nikdo o něm nemluvil, nikoho falešné poplašné zprávy netrápily. Program Google Trends nám ukazuje, že první známky zvýšené frekvence vyhledávání tohoto termínu na vyhledávači Google zaznamenáváme právě v době vrcholící prezidentské kampaně v USA – tedy v říjnu 2016. Jenže od té doby se mnohé změnilo a dnes má řada z nás problém rozeznat opravdové zprávy od těch falešných. Za fake news, tedy falešné zprávy, dnes každý označuje, co se mu zlíbí. Termínu fake news je čím dál více skutečně všude plno a používá ho kdekdo od amerického propagandistického webu Breitbart News až po amerického prezidenta Donalda Trumpa.“

„Nejlepší kniha o fake news“, M. Gregor a P. Vejvodová

OBSAH KNIHY

Kniha „Nejlepší kniha o fake news“ obsahuje 6 kapitol.

  • Čemu čelíme?
  • Jak dostat dezinformace k lidem
  • Doba internetová
  • Manipulace
  • Proč a jak to funguje
  • Jak se tomu bránit

Každá kapitola obsahuje podkapitolky, kde autoři podrobně rozebírají jednotlivá témata.

Na posledních stránkách nás autoři zmiňují několik projektů, které se zaměřují na odhalování fake news a my je můžeme kdykoliv použít, abychom nenaletěli. Jedná se například: Vlastní projekt autorů knihy – Zvol si info, Demagog, Jeden svět na školách (projekt Člověka v tísni), Manipulátoři.cz, StopFake.org, Hoax.cz, Občankáři.

Autoři na závěr přiložili seznam doporučené literatury, která se zabývá tématy dezinformací, propagandy, fungování našeho mozku, myšlením a emocemi atd. Toto jsem objevila v knize poprvé a myslím, že to byl velmi dobrý nápad! Prostě další tipy pro horlivé čtenáře dychtících po dalších informacích.

Kniha má celkem 144 stran, takže ji zvládnete přečíst za dva tři dny bez problémů.

„Také v českém mediálním prostoru je fake news oblíbeným termínem. Mezi nejčastější protagonisty termínu patří Jiří Ovčáček, který tak nálepkuje de facto každou nepříznivou zmínku o Miloši Zemanovi.“

„Nejlepší kniha o fake news“, M. Gregor a P. Vejvodová

AUTORŮV STYL, JAZYK A GRAMATIKA

Autoři sepsali svoji knihu srozumitelným, spisovným, místy hovorovým jazykem. Na mnoha místech je problematika fake news podávána s humorem. Takže byť se jedná o knihu odbornou, budete se dobře bavit a místy i smát.

Kniha je skutečně pro každého čtenáře, který se o toto téma zajímá, a ne jen pro učené hlavy. Od těch nejmladších náctiletých, co tráví denně několik hodin na sociálních sítích, přes občasné uživatele, kteří dávají přednost seriózním médiím.

Autoři vystupují v 1. osobě plurálu, jsou tedy jakýmisi průvodci a společně s námi, čtenáři, nás provádí svou knihou, jako kdybychom byli na procházce. To je z mého pohledu viděno velmi osvěžující a příjemné.

Korektury byly odvedeny velmi profesionálně, takže se kniha čte velmi příjemně.

„Podle výzkumu australských psychologů internet probouzí prakticky v lidech to nejhorší, mezi což patří i záměrné ubližování ostatním lidem."

„Nejlepší kniha o fake news“, M. Gregor a P. Vejvodová

KLADNÉ A NEGATIVNÍ STRÁNKY KNIHY

Miloš Gregor a Petra Vejvodová vycházeli při psaní knihy z mnoha zdrojů, výzkumů a statistik. Tématu se věnovali opravdu podrobně a dali si s knihou práci. Mnoho výzkumů zmiňují na stránkách knihy. Ty jsou opravdu šokující, ale pro nás, čtenáře, velmi poučné.

Například: „Podle našeho online dotazníku, který vyplnilo 351 studentů českých škol ve věku 15 až 19 let, až 79 procent z nich uvedlo, že ze sociálních sítí získává informace a čte na nich zprávy. Skoro každý pátý nepovažuje zdroj takových informací za důležitý.“

Kniha obsahuje mnoho fotografií, zejména reklam, náborových kampaní z I. a II. světové války, ale i propagandistických reklam a fotek z reklamních kampaní, které velmi dobře ilustrují daná témata.

Na konci každé podkapitoly – hoax, propagada, fake news, konspirační teorie... je nejen shrnutí, ale také následují praktické rady, jak rozpoznat různé druhy dezinformací a jak se jim bránit. Toto považuji za velmi cenný příspěvek v celé knize. Zvláště proto, jak zarážející jsou výzkumy v ČR i ve světě a jak je v naší zemi nízká mediální gramotnost (nejen mezi žáky ZŠ, studenty, ale i dospělými lidmi) žádné či minimální kritické myšlení, které nás pak vede k tomu, abychom fake news brali jako pravdivou zprávu a věřili jí.

Kniha, co se týká rad a tipů, jak se orientovat v současném mediálním světě, připomněla vynikající knihu českého novináře a spisovatele Erika Taberyho „Opuštěná společnost: Česká cesta od Masaryka po Babiše“.

„Nejlepší kniha o fake news“ nemá v současné době na českém trhu žádnou alternativu, která by jí konkurovala. My všichni trávíme svůj čas dnem i nocí na internetu, pročítám nejrůznějších médií a žijeme na sociálních sítích. A právě proto je tato kniha tak aktuální a zaslouží si naši pozornost.

Jedinou slabinu knihy spatřuji v tom, že oba autoři neuvedli v závěru své knihy životopisy, fotografie a případně kontakty. Oba jsem si musela vyhledat na internetu sama.

„Prostřednictvím sociálních sítí můžeme jedním kliknutím sdílet informaci nebo článek s celou sítí svých přátel, kterých někteří z nás mají několik set. Tím, že občas vidíme, že některou zprávu sdílelo více našich přátel, můžeme tento článek mylně považovat za důvěryhodný a jeho dalším sdílením nevědomky přispět k šíření nepravdivých informací. Pew Research Center na základě svého průzkumu z roku 2016 uvádí, že až dvě třetiny amerických uživatelů Facebooku čerpají zprávy přímo z něj. Podobně na tom jsou v USA i uživatelé Twitteru. Jak ukazují mnohé studie, u mladších uživatelů je tento poměr ještě vyšší.“

„Nejlepší kniha o fake news“, M. Gregor a P. Vejvodová

Miloš Gregor (*7. 2. 1987) se narodil ve Znojmě. Absolvoval politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, jeho specializací jsou volební studia a politický marketing. V současnosti pracuje jako odborný asistent katedry politologie. Hlavním cílem jeho výzkumného zájmu je zejména politický marketing, branding v politice či propaganda. Teritoriálně se věnuje zejména USA a ČR. Jako výzkumník se spolupodílel na výzkumech „Kampaň do PSP ČR 2010“ a „Kampaně do Senátu PČR a obecních zastupitelstev 2010“ realizovaných Katedrou politologie FSS MU. V roce 2016 založil s kolegy studenty z Masarykovy univerzity projekt Zvol si info, které získalo česká i zahraniční ocenění. V roce 2017 obhájil disertační práci na téma "Základní atributy značek ČSSD a ODS 2002 - 2013 ve volebních kampaních" a získal doktorát z politologie. Jako autor či spoluautor publikoval téměř dvacet prací. Založením je nepoučitelný optimista. Energii čerpá převážně z málo poslouchané hudby a politického marketingu. V létě tráví čas na festivalu Mighty Sounds, ale zastihnete ho také v univerzitním kině Scala, kde si adoptoval vlastní sedačku. Jako správný Moravák pije víno, jako správný Čech pak pivo. Cení si aktivit studentů, odvahy Batmana a má rád princeznu Leiu

„Podle jednoho výzkumu skoro šedesát procent studentů v USA užívajících sociální sítě uvedlo, že nikdy nezkoumají zdroje. To, podle čeho studenti hodnotili kvalitu informace, byly zejména reakce ostatních lidí, autor a styl psaní.“

„Nejlepší kniha o fake news“, M. Gregor a P. Vejvodová

KOMU BYCH KNIHU DOPORUČILA?

Publikace „Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!“ je pro každého, komu není jedno, jaké zprávy čte, jaká videa sleduje a jaké informace sdílí na sociálních sítích on sám či jeho přátelé. Kniha zaujme každého čtenáře, kterému není jedno, jak žije a jak se rozhoduje. Je jedinečná, aktuální a já se k ní budu vracet znovu a znovu.

Knihu „Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!" od Miloše Gregora a Petry Vejvodové mi k recenzi laskavě poskytly Palmknihy.cz.

Krásné podzimní dny a úspěšnost v odhalování fake news Vám přeje Vaše blogerka Hana Rebeka Šiander

Fotografie, linky a citace:

Životopis od autora knihy Miloše Gregora.

Fotografie Miloše Gregora (osobní archiv autora)

Fotografie publikace „Nejlepší kniha o fake news“ je dostupná na Palmknihy.cz

GREGOR, Miloš, VEJVODOVÁ, Petra; Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! Albatros Media a. s., 2018. I. vydání, ISBN 978-80-2641-828-3 (formát pdf)

Autor: Hana Rebeka Šiander | pondělí 22.10.2018 18:10 | karma článku: 17.07 | přečteno: 394x

Další články blogera

Hana Rebeka Šiander

Recenze knihy „Vztahy, sex, rodina“ od Dana Drápala

Vztahy, manželství, rozvod, výchova dětí, celibát i aktuální témata jako rovnoprávnost muže a ženy, gender, změna pohlaví, homosexualové a tolik požadovaná adopce dětí a mnohem víc nabízí kniha Dana Drápala "Vztahy, sex, rodina".

21.11.2018 v 18:21 | Karma článku: 10.24 | Přečteno: 211 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Recenze knihy „Tatér z Osvětimi“ od Heather Morrisové

Román „Tatér z Osvětimi“, který sepsala Heather Morrisová, je pravdivým příběhem Slováka židovského původu Ludvíka Eisenberga Sokolova z Krompach. V dubnu 1942 se ocitl v koncentračním táboře Osvětim a jeho prací bylo tetovat.

19.11.2018 v 9:58 | Karma článku: 12.20 | Přečteno: 230 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Babišova podivná láska k dětem

Premiér Andrej Babiš miluje své děti a chce pro ně to nejlepší. Na druhou stranu nemá problém na své dvě duševně nemocné děti přepsat firmu Čapí hnízdo a vystavit je trestnímu stíhání, vyšetřování a možná i soudu a trestu.

14.11.2018 v 12:45 | Karma článku: 33.61 | Přečteno: 1445 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Jak to děláš, že seš pořád tak štíhlá?

Posledních 20 let mám stejnou váhu. Čím jsem starší, tím víc lidí se mě ptá, jak to dělám, že jsem štíhlá. Většina lidí si myslí, že to mám zdarma. Tomu se jenom směju! Kdyby to tak bylo, tak by 52 % Čechů v ČR nebylo obézních.

12.11.2018 v 10:10 | Karma článku: 23.00 | Přečteno: 1256 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Petr Binder

Přestaňte pobíhat po eskalátorech

Znáte to, stojíte v poklidu na jezdících schodech a najednou do vás někdo vrazí. Prostě jen pospíchá. Včera se vrátil kamarád celý od krve.

22.11.2018 v 9:21 | Karma článku: 20.62 | Přečteno: 594 | Diskuse

Jan Dvořák

Televizní poplatek je směšně nízký. Dobrý program se za něj pořídit nedá

V atmosféře nesnesitelného čekání, jestli socialisté vládu položí, a tím aktuálně i sami sebe, anebo zda ji nepoloží, a tím se však odepíšou perspektivně, uniklo většinové pozornosti, že ve středu máme i velký svátek.

22.11.2018 v 9:20 | Karma článku: 13.88 | Přečteno: 626 | Diskuse

Libor Popovský

Britské znásilňovací gangy: část 3

Článek Denise MacEoina "Britain's Grooming Gangs: Part 3", který vyšel 25. října 2018, přeložený paní Helenou Kolínskou a mnou.

22.11.2018 v 9:05 | Karma článku: 13.96 | Přečteno: 478 | Diskuse

Tomáš Gayer

Termíny dalších demonstrací

Klíčová slova dnešního, čtvrtečního, miniblogu: závěr, ještě, termíny, čas, další, demonstrace, spon......

22.11.2018 v 8:14 | Karma článku: 26.53 | Přečteno: 694 | Diskuse

Jan Werner

Je v dnešní době opodstatnitelné věřit pseudovědeckým bludům a mýtům?

Česká republika disponuje nejširší sítí knihoven. Vědomosti a znalosti jsou dostupné pro každého, a to i bez internetu. Na něm pak lze snadno přistupovat k tisícům odborných článků. Přesto i v dnešní době lidé věří bludům.

22.11.2018 v 8:04 | Karma článku: 10.37 | Přečteno: 368 | Diskuse
Počet článků 397 Celková karma 20.02 Průměrná čtenost 4558

Narodila jsem se v roce 1979 v Hradci Králové. Baví mě studovat a vzdělávat se, a tak jsem vyučená švadlena a kuchařka, ale i sociální pracovnice. Vystudovala jsem theologii. Jsem absolventkou Policejní akademie PČR.

Během svého života jsem se věnovala mnoha povoláním. Pracovala jsem v McDonald´s, byla jsem asistentkou ve vzdělávací společnosti, realitní makléřkou i státní úřednicí na Ministerstvu obrany ČR.

Nejvíce mě zaujala práce v médiích (rádio, TV, noviny) a objevila jsem, že mě baví psát. Pracovala jsem jako novinářka v oblasti V.I.P. a politiky. Píši recenze pro Palmknihy.cz. Jsem blogerka a spisovatelka.

V únoru 2012 mi vyšel můj první román pro ženy, kniha BRIGITA. V prosinci 2012 se objevila na světě druhá kniha HEDVIKA. Nyní pracuji na dalších knihách. 

Najdete mě také na mém webu siander.cz

Počet návštěv podle TOP listu:

Najdete na iDNES.cz