Recenze knihy „Opuštěná společnost“ od Erika Taberyho

16. 07. 2018 17:20:47
Kniha „Opuštěná společnost“ od Erika Taberyho přináší aktuální, ale přitom nadčasový vhled do současné české politické scény, ale i evropského dění. Předkládá fakta, klade otázky, nutí přemýšlet. Ale závěr si musíte udělat sami.

PROČ PRÁVĚ TATO KNIHA?

Během posledních let se svět kolem nás zásadně změnil. Internet propojil téměř celý svět a my můžeme sledovat jakoukoliv událost, krizi či tragédii rovnou v přímém přenosu, sociální sítě udělali ze všech lidí na světě přátele a my jsme se tak ocitli v jedné velké globální vesnici. Do toho se dali do pohybu lidé z mnoha států. Migranti se vydali na cestu do Evropy a pro nás to odstartovalo migrační krizi. Místo tradičních politiků, na které jsme byli po celé generace zvyklí, se k vládě a do čela států dostávají čím dál víc populističtí politici, kteří oslovují neuvěřitelné množství lidí lákavými sliby o všem možném, ale opravdová řešení problémů nenabízí. Přesto obliba takových politiků stále stoupá. Nemusíme chodit daleko, u nás je toho příkladem president Miloš Zeman či současný premiér Andrej Babiš. Tradiční politické strany jsou na útlumu a nahrazují je nové politické strany či hnutí, která oslovují lidi populismem. Vypadá to, že tradiční hodnoty jsou na ústupu a nahrazují je „tvrdé lokty“ a ostrá slova, případně rovnou sprostá slova, kterým se nebrání ani nejvyšší politici našeho státu.

Co se to děje? A jak se v tom všem má obyčejný člověk vyznat? Jak na to máme reagovat? A vrátí se svět, tak jak jsme ho znali z dřívějška a na který jsme byli zvyklí? Co se s tím dá dělat? Tak tohle jsou přesně otázky, které si kladu již několik let, ale zatím jsem nenarazila na nikoho, kdo by se takovými zásadními otázkami, které netrápí jistě jenom mě, seriózně zabýval.

„Státní ideje či hodnoty pochopitelně procházejí různým vývojem a především rozdílnou interpretací. Tedy pokud vyjdeme z představy, že je vůbec někdo zná. Ideje státu se ale dají pozměnit praktických životem. Tradice, zvyklosti, východiska stačí prostě nerespektovat a ony postupně zeslábnou a vytratí se.“

Erik Tabery, Opuštěná společnost

Když se mi dostala do rukou kniha „Opuštěná společnost“ s podtitulem, „Česká cesta od Masaryka po Babiše“ od českého novináře a spisovatele Erika Taberyho, byla jsem zvědavá, co se dozvím. Ke knize jsem od začátku přistupovala s tím, že se mi rozšíří obzory, protože Tabery nedovede přistupovat k tématům povrchně. Ale nečekala jsem, jak moc mě kniha zasáhne! Byla jsem velmi překvapená, když jsem se právě v knize „Opuštěná společnost“ dočetla, nejen, kdy a kde výše zmíněné problémy nastaly, jak se vyvíjely, ale také, co se s tím dá dělat. Dokonce co mohu udělat já sama, jako občan.

Kniha Erika Taberyho je nadčasová, aktuální a přináší vhled nejen do naší současné politické situace, ale také právě na problémy, které se nyní odehrávají v Evropě. Autor klade mnoho otázek a čtenáře k žádnému závěru nenutí, ale nechá ho, aby si jej udělal sám. Ovšem přinutí vás přemýšlet, a to je v dnešní době velmi cenné a důležité, ale přitom to děláme tak málo.

„Miloš Zeman v prezidentských volbách a Andrej Babiš v parlamentních volbách také vykreslovali svou zemi jako zpustošený kraj, který musí zachránit, protože klasičtí politici z Prahy na to nestačí. Přitom Zeman formoval kondici Česka jako opoziční lídr i předseda vlády a Babiš je druhý nejbohatší muž země, který své impérium vybudoval díky tomu, že byl součástí nejen porevoluční, ale dokonce i předrevoluční elity. Tak se opět vyprazdňuje obsah slov, pocity se zaměňují za fakta.“

Erik Tabery, „Opuštěná společnost“

O ČEM JE KNIHA?

Autor knihy „Opuštěná společnost“ Erik Tabery píše v úvodní kapitole, že jeho snahou nebyla historická práce, ale knižní esej a dodává: „Tato kniha je nejen úvahou nad současností, ale tak trochu i rozmluvou s minulostí o budoucnosti. Přijde mi podstatné naslouchat radám našich předků, které oni sice nemohou vyslovit, protože už nejsou mezi námi, ale jejich myšlenky nebo činy máme dobře zaznamenané.“

Tabery se zamýšlí nad tím, jak se vyvíjely naše dějiny a to od prvního presidenta T. G. Masaryka (ale jde i hlouběji) až po současnost. V posledních kapitolách se podrobně zabývá životy, úspěchy a nezdary, ale i politickými kariérami dvou mužů, kteří v současné době stojí v čele naší země, presidentem Zemanem a premiérem Babišem. Odhaluje jejich strategie a zbraně, které nejvíc zabírají na nás, na obyčejné lidi, a to na základě jejich dlouholetého chování a jednání.

V jednotlivých kapitolách Tabery rozebírá palčivá témata jako například vzestup politických stran hrajících na notě populismu, migrační krizi, zamýšlí se nad presidentskými volbami v naší zemi a parlamentními volbami, voličskou účastí, zda bychom si měli vybrat Východ či Západ, rozebírá otázku mladých lidí a střetu generací, vliv sociálních sítí a konspiračních teorií. Nebojí se rozebrat ideje i činy a odkazy T. G. Masaryka, Václava Havla či Ferdinanda Peroutky.

Klíčová témata, která nás trápí v České republice, porovnává s děním v okolních státech Evropy, například v Německu, Francii či Nizozemí. Ale nebojí se zhodnotit i politické dění ve Spojených státech a současného presidenta Donalda Trumpa.

Jednotlivé politické události uvádí v kontextu, v jakém se děly, a skládá postupně do mozaiky, které nutí, nás čtenáře, zamyslet se nad tím, jaké hodnoty vyznáváme, čemu věříme a za čím si stojíme.

Erik Tabery (*13. 6. 1977) je český novinář a šéfredaktor týdeníku Respekt, kde působí víc jak dvacet let. Píše zejména politické komentáře a analýzy domácí politiky. V roce 2003 obdržel cenu Novinářská křepelka pro žurnalisty do 33 let. Roku 2009 získal Cenu Ferdinanda Peroutky, o dva roky později i Novinářskou cenu. Jeho kniha „Vládneme, nerušit“ byla oceněna Cenou Toma Stopparda a byl podle ní natočen stejnojmenný film. Druhou knihou byla „Hledá se prezident“. Za třetí knihu „Opuštěná společnost“ obdržel cenu Magnesia Litera. Tabery napsal náměty k dokumentu „Tady je Šloufovo“ a dokumentárnímu seriálu o mladých lidech „Generace nula“.

„Ruské tanky, které vtrhly do země na formální pozvánku zdejších stalinistů 21. srpna 1968, pomohly opět instalovat ten nejrozkladnější z možných režimů – vládu domácích kolaborantů, držících se u moci díky bezpodmínečnému lokajství vůči okupační moci, která je navíc civilizačně na nižším stupni rozvoje než ovládaná společnost. Češi už oproti Západu nestáli jen na místě, začali vytrvale a docela rychle couvat.“

Erik Tabery, Opuštěná společnost

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY KNIHY

Autor opírá své úvahy o veliké množství citátů známých autorů. Pracoval s neuvěřitelným množstvím 266 citáty, které v závěrečných poznámkách zmiňuje, takže si je může čtenář vyhledat a ověřit. Inu, klasická novinářská práce...

Zmíním alespoň například tyto: Český novinář Ferdinand Peroutka, spisovatel Karel Havlíček Borovský, německý vydavatel a překladatel Max Brod žijící v Praze, spisovatel Stefan Zweig, president Tomáš Garrigue Masaryk, president Václav Havel, novinář Gustav Eim, publicista Hubert Gordon Schauer, historik Jiří Morava, historik Jiří Kovtun, novinář Karel Horký či poslanec Hugo Bergmann.

Rovněž cituje i současné osobnosti české kultury jako například historika Josefa Pekaře a Jana Tesaře, francouzského novináře a pozdějšího zakladatele deníku Le Monde Huberta Beue-Méry, herečku a spisovatelku Olgu Scheinpflugovou, filosofa Jana Patočku, filosofa a publicistu Erazima Koháka, historika Tony Judta, novináře a spisovatele Pavla Tigrida či disidenta Milana Šimečku, německého diplomata Wolfganga Ischingera, bývalého ministra zahraničí Spojených států Henry Kissingera či literárního vědce, novináře a filosofa Václava Černého atd.

Autor nám předkládá široký historický přehled a zabírá do detailů. Pokud si chcete zopakovat v kostce dějiny a kulturní dění v naší zemi včetně významných osobností, které na tom měly svou zásluhu, mohu jedině vřele doporučit.

Pozitivum knihy vnímám v tom, že nás, čtenáře, nutí Tabery přemýšlet nad politickým děním a vede nás k zodpovědnosti, sebereflexi, zda (ne)jsme pasivní (líní) a (ne)očekáváme, že „tu politiku“ za nás udělají ti „nahoře“, které jsme si zvolili. Právě podrobným exkurzem do minulosti naší země ukazuje, že jde o typický český (či dříve československý) přístup, který nás připravil o to nejdůležitější, totiž o svobodu.

Tabery získal za knihu „Opuštěná společnost“ cenu Magnesia Litera, a to zcela právem.

Knize bych vytkla dvě maličkosti – chybí obsah kapitol a v knize nenajdeme životopis autora.

„Základním předpokladem pro fungování svobodné společnosti je náležitý vztah k pravdě. Tedy vědomí, že je třeba pravdu hledat. A že úmyslné lhaní veřejnosti je nepřijatelné. Tak se v západních demokraciích ustálilo, že pokud politik, intelektuál či novinář prokazatelně úmyslně lhal, přišel trest. Trest úměrný míře zavinění, či tomu, jak se k svému prohřešku stavěl.“

Erik Tabery, „Opuštěná společnost“

AUTORŮV STYL, JAZYK, GRAMATIKA...

Ačkoliv se jedná o knihu odbornou, je napsána velmi srozumitelným stylem. Kniha je tak zajímavá, že vás od prvních stránek zaujme a strhne! A budete si přát, alespoň u mě to tak bylo, aby ještě nebyl konec. Toto je u odborných knih jev velmi ojedinělý a vzácný. Ale myslím, že to dokazuje, jak dobrá a zajímavá kniha to je.

Korektury byly odvedeny velmi poctivě, takže nenarazíte na žádné chyby.

„Předseda vlády Ladislav Adamec se dlouho odmítal setkat s Václavem Havlem, protože podle něj byl „nula“. To je třeba mít stále na paměti. Z každého Ladislava Adamce se může brzy stát nula a z každé nuly se může stát Václav Havel. To by mělo všechny vést k pokoře – a naopak zároveň k sebevědomí.“

Erik Tabery, „Opuštěná společnost“

KDO BY SI MĚL KNIHU PŘEČÍST?

Knihu bych vřele doporučila všem, kterým není současná situace v naší zemi, ale i za jejími hranicemi, lhostejná. Všem, kteří nechtějí pasivně přihlížet tomu, co se kolem nás děje, ale chtějí to aktivně ovlivnit. Kniha obohatí všechny, kteří milují historii a literaturu, případně si ji chtějí zopakovat.

Knihu "Opuštěná společnost" od Erika Taberyho mi laskavě k přečtení poskytly Palmknihy.cz.

Přeji krásné letní dny a příjemné čtení, Vaše blogerka Hana Rebeka Šiander

Fotografie, linky a citace:

TABERY, Erik. Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka po Babiše. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Paseka, s. r. o. 2017. 264 stran. ISBN 978-80-7432-872-5 (formát mobi)

Životopis Erika Tabery je dostupný na wikipedia.org zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Erik_Tabery

Fotografie Erika Tabery je dostupná na novinky.cz zde: https://www.novinky.cz/kultura/468180-knihou-roku-je-opustena-spolecnost-novinare-erika-taberyho.html

Autor: Hana Rebeka Šiander | pondělí 16.7.2018 17:20 | karma článku: 17.97 | přečteno: 436x

Další články blogera

Hana Rebeka Šiander

Recenze knihy „Každý den s Bohem“ od Dana Drápala

Poslední kniha teologa, spisovatele a překladatele Dana Drápala, která se objevila na knižních pultech v září, se jmenuje „Každý den s Bohem“ s podtitulem „365 + 1 biblické povzbuzení“. Jedná se o knihu naučnou a pro každý den.

5.12.2018 v 18:31 | Karma článku: 16.72 | Přečteno: 266 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Co je to vlastně hřích?

Předvánoční čas je časem hledání a rozjímání. Je to výjimečný čas, abychom se zastavili a zamysleli se, proč vlastně slavíme každý rok Vánoce? Proč se narodil v judském Betlémě Ježíš? Jak to souvisí s hříchem? A jak s námi?

30.11.2018 v 15:20 | Karma článku: 18.25 | Přečteno: 436 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Pohled do zákulisí nejstaršího řemesla, životů prostitutek a hlubokého pocitu viny

Česká televize uvedla zajímavý dokument „Živí mě sex“, ve kterém odhaluje pozadí české prostituce. Různé druhy prostitutek prozrazují, co je k prodávání jejich těla přivedlo. Co mají všechny společné? Hluboký pocit viny.

23.11.2018 v 15:30 | Karma článku: 25.42 | Přečteno: 1863 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Recenze knihy „Vztahy, sex, rodina“ od Dana Drápala

Vztahy, manželství, rozvod, výchova dětí, celibát i aktuální témata jako rovnoprávnost muže a ženy, gender, změna pohlaví, homosexualové a tolik požadovaná adopce dětí a mnohem víc nabízí kniha Dana Drápala "Vztahy, sex, rodina".

21.11.2018 v 18:21 | Karma článku: 19.15 | Přečteno: 375 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Bohm Vladimir

Blížící se ekonomická krize je pomoc od přírody, aneb jak nám pomůže od nadbytku

Vývoj moderního člověka pokračuje neustálým egoistickým vývojem za uspokojením materiálních tužeb. Ekonomika je zaměřena na produkci nadbytku za účelem zisku.

18.12.2018 v 20:18 | Karma článku: 11.44 | Přečteno: 584 | Diskuse

Libor Čermák

Jak by měla, či spíš, jak by neměla vypadat ideální morální autorita?

Výročí smrti Václava Havla vyvolalo v mnohých nostalgii po nějaké morální autoritě. A tak bych se chtěl zamyslet, jak se má taková ideální morální autorita současnosti chovat, aby byla za morální autoritu považována širšími masy.

18.12.2018 v 20:05 | Karma článku: 22.95 | Přečteno: 322 |

Karel Trčálek

Václav Havel pro mne neznamenal a neznamená vůbec nic (když nepočítám koloběžku)

Na Andreje Babiše po letech prasklo, že spolupracoval s tajnou policií. Vsadil bych se, že nebýt velkého skartování u nás, tak by V. Havel dopadl podobně.

18.12.2018 v 18:35 | Karma článku: 29.83 | Přečteno: 1354 | Diskuse

František Kšír

Jak jsem se stal imunní vůči nesmyslným pokutám.

Čas od času nás řidiče zastaví policie a snaží se nám vnutit jejich představu o spáchání přestupku.

18.12.2018 v 16:29 | Karma článku: 35.68 | Přečteno: 2298 | Diskuse

Simona Podlipská

Také jsem se napálila na podvodný eshop, ale ...peníze jsou zpět. Jak? čtěte návod

V ČR jsou nyní stovky lidí, co se napálili na podvodné eshopy. Někteří jen však polamentovali na sociálních sítích, ale přitom je to dost jednoduché dostat své peníze zpět, ale nikdo jak vidím zájem nemá. Já ano. Zde je návod .

18.12.2018 v 16:24 | Karma článku: 33.56 | Přečteno: 2448 | Diskuse
Počet článků 400 Celková karma 21.48 Průměrná čtenost 4540

Narodila jsem se v roce 1979 v Hradci Králové. Baví mě studovat a vzdělávat se, a tak jsem vyučená švadlena a kuchařka, ale i sociální pracovnice. Vystudovala jsem theologii. Jsem absolventkou Policejní akademie PČR.

Během svého života jsem se věnovala mnoha povoláním. Pracovala jsem v McDonald´s, byla jsem asistentkou ve vzdělávací společnosti, realitní makléřkou i státní úřednicí na Ministerstvu obrany ČR.

Nejvíce mě zaujala práce v médiích (rádio, TV, noviny) a objevila jsem, že mě baví psát. Pracovala jsem jako novinářka v oblasti V.I.P. a politiky. Píši recenze pro Palmknihy.cz. Jsem blogerka a spisovatelka.

V únoru 2012 mi vyšel můj první román pro ženy, kniha BRIGITA. V prosinci 2012 se objevila na světě druhá kniha HEDVIKA. Nyní pracuji na dalších knihách. 

Najdete mě také na mém webu siander.cz

Počet návštěv podle TOP listu:

Najdete na iDNES.cz